single
بازار کاغذسنگی بسیار رو به رشد و سودمند است
عضو هیئت‌مدیره سازمان تعاون روستایی کشور طی بازدیدی از پیشگامان صنعت سبز، از نزدیک با فرایند تولید کاغذسنگی و کاربردهای آن در بسته‌بندی فرآورده‌های کشاورزی آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز در این بازدید امیراحمد سمیعی، مدیرعامل شرکت، به تشریح کاربردهای کاغذسنگی  در صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی پرداخت. در این دیدار، درخصوص مزیت‌های کاغذسنگی از جمله مقاومت در برابر رطوبت و آب، مقاومت کششی، اشتعال، مقاومت در برابر حشرات موذی و... بحث و بررسی شد.
در این بازدید، عباس علی‌آبادی به اهمیت بسته‌بندی مرغوب در صنایع تبدیلی کشاورزی اشاره کرد و با اذعان به مزیت‌های استفاده از کاغدسنگی در بسته‌بندی محصولات کشاورزی، بازار کاغذسنگی را بسیار رو به رشد و سودمند دانست.