کاغذ سنگی

کاغذ سنگی شیت

کاغذ سنگی شیت

کاغذ سنگی پیشگامان به صورت شیت در اندازه های استاندارد در سایزهای 70*100 و 60*90 از 180 تا 380 میکرون برای استفاده در دستگاههای چاپ افست می باشد.

کاغذ سنگی رول

کاغذ سنگی رول

کاغذ سنگی پیشگامان به صورت رول از عرض 104 تا 143 سانتی متر از 100 تا 400 میکرون برای استفاده در دستگاه های چاپ رول و فلکسو آماده عرضه می باشد.