شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان صنعت سبز  امکان تولید کاغذسنگی، تولید محصولات کاغذی مورد استفاده در صنایع چاپ و بسته بندی و تبلیغات و همچنین مشاوره و بارزگانی ماشین آلات تولیدی این صنعت را دارد. پیشگامان صنعت سبز با توانایی تولید کاغذسنگی در انواع تحریر(سفید و رنگی) و مقوا از ضخامت 90 تا 400 را در عرض های مختلف از 104 تا 143 سانتی متر به صورت رول و شیت قادر به انجام عملیات تکمیلی در پروژه های چاپ و بسته بندی و تبلیغاتی می باشد.